1.
ముందుమాట‌
2.
మ‌ధుమ‌య‌మూర్తి
3.
సాహితీ హిమాల‌యోత్తుంగ శృంగం
4.
అనుభ‌వాలు  -  జ్ఞాప‌కాలు
5.
సంగ‌మేశ్వ‌రం
6.
క‌ళాసౌంద‌ర్య దార్శ‌నికుడు
7.
బ‌హుముఖ ప్ర‌తిభాశాలి బాపిరాజు
8.
మాన‌వాతావాది - అడివి బాపిరాజు
9.
హిమ‌బిందు న‌వ‌ల‌లో బాపిరాజు గారు
చేసిన బౌద్ధ హిందూమ‌త విశ్లేష‌ణ‌

10.
మ‌హా త‌ప‌స్వి - మా నాన్న‌
11.
బాపిబావ పూల‌కుచ్చు దెబ్బ‌
12.
నాకు ప‌రిచితుడైన బాపిరాజు
13.
నాన్న‌గారి ప్రియమిత్రుడు
14.
అడివోరి సిన్నోడు
15.
నారాయ‌ణ‌రావు న‌వ‌లా - అడ‌వి బాపిరాజు వ్య‌క్తిత్వం
16. పాత్ర చిత్ర‌ణ
17.
బాపిరాజు సాహిత్యం - జాతీయోద్య‌మ‌ము