1.
ఆద‌ర్శాలు వ‌ల్లించ‌డానికేనా !
2.
(అభి) మ‌తం
3.
అంత‌శ్చేత‌న‌
4.
అనురాగ‌బంధం
5.
అస‌మ‌ర్ధుడి రాజ్యం
6.
బ‌హు...మ‌తులు
7.
చిలికి చిలికి
8.
దైవలీల
9.
జ‌గ‌న్మోహినీ మందుల షాపు
10.
కొస మెరుపు
11.
న్యాయం
12.
ప‌రిధి
13.
సామ్రాజ్ఞి రుద్ర‌మ‌
14.
స‌త్య‌నిర్ణ‌యం